Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
aerodinámika -e ž znanost o gibajočih se plinih, navadno zraku, ter medsebojnem delovanju plinov in teles, s katerimi so v stiku aerodynamics Aerodynamik f
aerogél -a m gel s porami, napolnjenimi z zrakom, ki se odlikuje z veliko poroznostjo in majhno gostoto in se dobi z odstranjevanjem topila pri nadkritičnih pogojih, pri čemer se struktura ne skrči PRIM.: gél, kserogél, liogel, želé aerogel Aerogel n
aerométer -tra m priprava za merjenje gostote zraka in drugih plinov aerometer Aerometer n
aerosól -a m koloidna disperzija kapljic tekočine ali/in trdnih delcev v plinu, npr. megla, dim PRIM.: koloíd aerosol Aerosol n
aerosólna pršílka -e -e ž manjša tlačna posoda s pršilnim nastavkom za razprševanje snovi s potisnim plinom aerosol bomb, spray can Sprühdose f
aerozín -a m zmes hidrazina in dimetilhidrazina v množinskem razmerju 1:1, pogonsko gorivo za rakete aerozine Aerozin n
afinácija -e ž 1. met. postopek za ločevanje srebra od zlata s segrevanjem v koncentrirani žveplovi kislini 2. začetna stopnja pri rafinaciji sladkorja, raztapljanje nečiste površine kristalov surovega sladkorja v sladkornem sirupu, ki mu sledi ločevanje s centrifugiranjem affination Affination f
afinitéta -i ž težnja atomov oziroma atomskih skupin, da se spajajo med seboj chemical affinity Affinität f
afinitéta reákcije -e -- ž negativni parcialni odvod Gibbsove energije G po spremenljivki presnove ξ pri stalnem tlaku in temperaturi, simbol A, enota J/mol, merilo za spontanost reakcije – pri pozitivni vrednosti poteka reakcija sama od sebe, pri negativni pa ne affinity of reaction Reaktionsaffinität f
ágar -ja m polisaharid, želatini podobna snov iz rdečih morskih alg, uporablja se za gojenje bakterijskih kultur Sp: ágar-ágar agar Agar n, Gelose f
ágens -a m snov z določenim učinkom na kaj, npr. kemijski agens agent Agens n
aglomerácija -e ž 1. sprijemanje drobnega materiala v večje grude 2. → aglomeríranje 3. → aglomerírnica agglomeration Agglomeration f
aglomerát -a m 1. min. sprimek trdnih delcev, odlomkov kamnin, mineralov 2. met. grude rudnega koncentrata, nastale s sprijemanjem drobnih delcev PRIM.: agregát (4) 3. zrastek trdnih delcev, npr. po sintranju agglomerate Agglomerat n
aglomeríranje -a s industrijski postopek za skepljanje drobnih delcev z mešanjem v vlažni atmosferi ali pri povišani temperaturi Sp: aglomerácija (2) PRIM.: strnjevánje agglomeration Agglomeration f
aglomerírnica -e ž obrat, v katerem poteka aglomeriranje Sp: aglomerácija (3) agglomeration plant Agglomerierwerk n
6 7 8 9 10


Več o kemijskem slovarju